Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - svaly bércù - 8. - vkleèe

Uvolníme se a v kleèe dosedneme pomalu na paty. Uchopíme prsty nohou zespodu a opatrnì je pøitahujeme k hýždím. Pokud Vám není moc pøíjemná tato poloha, použijte nìjakou podložku. Pøi cvièení si sedáme pouze na paty, ne až mezi chodidla na zem. V pøípadì že máte potíže s koleny, radìji toto cvièení vynechte. Cvièení slouží jako prevence bolestí okostic.

Streèink - svaly bércù - 8. - vkleèeTato strnka byla zobrazena 17348 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5609 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5296 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4735 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4634 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4083 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4305 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 28662

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek