Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - svaly bércù - 7. - vestoje IV.

Stoupneme si s nohama mírnì roznoženýma, vzdálenýma asi 60 cm od židle které se chytíme obìma rukama. Špièky natoèíme k sobì a paty vytoèíme od sebe. S výdechem se uvolníme a pomalu se pøedkláníme tak, aby úhel mezi židlí a trupem byl pøibližnì 45°. Zpìt se navracíme s pokrèenými koleny.

Streèink - svaly bércù - 7. - vestoje IV.Tato strnka byla zobrazena 13674 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5608 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5296 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4735 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4634 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4083 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4305 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 28661

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek