Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 8. - vestoje V.

Postavíme se èelem ke zdi, asi ve vzdálenosti délky paží si položíme na zem nìjakou podložku, která má tvar naklonìné roviny smìrem ke zdi s vyší hranou - v našem pøípadì napøíklad míè na cvièení. Na tuto podložku se postavíme a pøitom se opøeme obìma rukama o zeï. Poté se zaèneme pomalu mírnì pøedklánìt smìrem ke zdi. Tento cvik protahuje velmi úèinnì ohybaèe kolen, lýtkové svaly a Achillovy šlachy.

Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 8. - vestoje V.Tato strnka byla zobrazena 21827 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5833 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5522 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4944 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4851 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4260 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4517 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 29927

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek