Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 6. - vestoje III.

Opøeme se o stìnu pøedloktím obou rukou, jednu nohu necháme vzadu a propneme koleno, druhou nohu pøednožíme. Pøi provádìní cviku máme po celou dobu chodidlo pøední nohy celou jeho plochou na zemi, pøièemž obì chodidla jsou špièkami dopøedu. Uvolníme se a s výdechem pomalu tlaèíme koleno pøední nohy smìrem ke stìnì. Dbáme na to aby hlava, krk, záda, kyèel, stehno i lýtko tvoøily pøi tomto cviku jednu pøímku.

Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 6. - vestoje III.Tato strnka byla zobrazena 23236 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5833 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5522 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4944 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4851 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4260 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4517 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 29927

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek