Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 5. - vestoje II.

Opøeme se vestoje o židli, jednu nohu pokrèíme v kolenì a pøedsuneme ji mírnì vpøed. Druhou nohu necháme nataženou vzadu. Snažíme se celou plochu chodidla pøední nohy udržet na zemi a obì chodidla smìøují špièkami rovnobìžnì dopøedu. S výdechem pokrèíme paže i kolena a pøeneseme váhu na zadní nohu. Poté pomalu zatlaèíme zadní koleno k patì pøední nohy.

Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 5. - vestoje II.Tato strnka byla zobrazena 24892 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5833 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5522 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4944 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4851 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4260 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4517 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 29927

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek