Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 4. - vestoje

Vestoje dáme patu jedné nohy asi 30 cm pøed špièku nohy druhé. Poté pøitáhneme špièku nohy pøední smìrem k bérci tak, aby pata zùstala ležet na zemi. S výdechem se uvolníme a pomalu se pøedkláníme. V pøedklonu se snažíme dosáhnout rukama na špièku nohy a zároveò se snažíme hrudníkem dotknout pøedního kolene. Nepokrèujeme ani jedno koleno.

Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 4. - vestojeTato strnka byla zobrazena 30960 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5833 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5522 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4944 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4851 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4260 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4517 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 29927

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek