Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 3. - ve vzporu

Tento cvik zaèínáme ve vzporu, jako kdybychom chtìli zaèít dìlat kliky. Ruce však postupnì posouváme k nohám tak, až nám trup, hýždì a nohy vytvoøí trojúhelník. Poté pokrèíme jedno koleno, s výdechem se uvolníme a tlaèíme patou druhé nohy k zemi. Pokud jsme již zdatnými cvièenci, mùžeme propnout obì nohy a takto tlaèit obìma patama najednou.

Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 3. - ve vzporuTato strnka byla zobrazena 28747 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5833 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5522 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4944 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4851 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4260 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4517 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 29927

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek