Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže

Vleže na zádech opøeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrèíme ji v kolenì. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špièku chodidla pomalu pøitahujeme smìrem k oblièeji. V pøípadì bolesti zad pøi tomto cvièení nám pomùže pokud pøi návratu natažené nohy do výchozí polohy tuto nohu pokrèíme a pomalu ji položíme na zem.


Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vležeTato strnka byla zobrazena 43191 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5833 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5522 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4944 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4851 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4260 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4517 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 29927

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek