Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - bøišní svaly - 7.

Položte se na záda a pokrète kolena, paty pøitáhnìte co nejblíže k hýždím. Pokrète paže a dlanìmi se opøete o zem tìsnì za rameny. Prsty rukou musí smìøovat k chodidlùm. S nádechem zvednìte trup a hlavu nechejte opøenou èelem o zem.

Streèink - bøišní svaly - 7.
Streèink - bøišní svaly - 7.Tato strnka byla zobrazena 11570 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5940 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5634 hl.)
 
Ne, ale zaènu (5045 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4967 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4808 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4639 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 31033

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek