Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - bøišní svaly - 9.

Položte se na záda a pokrète kolena. Paty pøitáhnìte co nejblíže k hýždím. Pokrète paže a dlanemi se opøete o zem tìsnì nad rameny. Prsty rukou musí smìøovat k chodidlùm. S výdechem se uvolnìte a propnìte obì paže i nohy a udìlejte tzv. most.

Streèink - bøišní svaly - 9.

Tato strnka byla zobrazena 11629 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5906 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5602 hl.)
 
Ne, ale zaènu (5015 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4928 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4768 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4588 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 30807

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek