Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - bøišní svaly - 8.

Položte se na záda a pokrète kolena a paty pøitáhnìte co nejblíž k hýždím. Paže pokrète a dlanìmi se opøete o zem tìsnì za rameny. Prsty rukou smìøují k chodidlùm. S nádechem zvednìte trup. Hlavu nechte opøenou èelem o zem , z dlaní pøejdìte na oporu o pøedloktí.

Streèink - bøišní svaly - 8.

Tato strnka byla zobrazena 11218 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5906 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5602 hl.)
 
Ne, ale zaènu (5015 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4928 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4768 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4588 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 30807

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek