Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - bøišní svaly - 8.

Položte se na záda a pokrète kolena a paty pøitáhnìte co nejblíž k hýždím. Paže pokrète a dlanìmi se opøete o zem tìsnì za rameny. Prsty rukou smìøují k chodidlùm. S nádechem zvednìte trup. Hlavu nechte opøenou èelem o zem , z dlaní pøejdìte na oporu o pøedloktí.

Streèink - bøišní svaly - 8.

Tato strnka byla zobrazena 10584 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5435 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5163 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4619 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4506 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (3974 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4192 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 27889

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek