Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - ohybaèe kolen - 9. - vestoje IV.

Stojíme a pomalu se pøedkloníme, rukama uchopíme prsty nohou zespodu a pøitahujeme je smìrem nahoru k tìlu. Než se hrbit v zádech, je pøi návratu do pùvodního postoje lepší pokrèit kolena. Abychom zabránili nepøíjemnému napìtí v kolenou, je vhodné se propnout a tím uvolnit ètyøhlavý stehenní sval.

Streèink - ohybaèe kolen - 9. - vestoje IV.Tato strnka byla zobrazena 19996 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5435 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5163 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4619 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4506 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (3974 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4192 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 27889

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek