Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - ohybaèe kolen - 9. - vestoje IV.

Stojíme a pomalu se pøedkloníme, rukama uchopíme prsty nohou zespodu a pøitahujeme je smìrem nahoru k tìlu. Než se hrbit v zádech, je pøi návratu do pùvodního postoje lepší pokrèit kolena. Abychom zabránili nepøíjemnému napìtí v kolenou, je vhodné se propnout a tím uvolnit ètyøhlavý stehenní sval.

Streèink - ohybaèe kolen - 9. - vestoje IV.Tato strnka byla zobrazena 20192 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5575 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5272 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4712 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4612 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4058 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4283 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 28512

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek