Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - ohybaèe kolen - 6. - vestoje II.

Stoupneme si a jednu nohu pøendáme pøes druhou tak, aby byly køížem. S výdechem se uvolníme a pomlu se pøedkláníme dolù (dopøedu) a snažíme se udržet rovná záda. Dávejte pozor, aby obì kolena zùstala poøád propnutá. V pøedklonu se snažíme aby se hrudník dotkl stehen. Kolena pokrète, pokud pøi návratu do pùvodní polohy neudržíte rovná záda. Tento cvik je intenzivnìjší, pokud dáte zkøížené ruce nad hlavu.


Streèink - ohybaèe kolen - 6. - vestoje II.Tato strnka byla zobrazena 18195 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5575 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5272 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4712 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4612 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4058 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4283 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 28512

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek