Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - ohybaèe kolen - 6. - vestoje II.

Stoupneme si a jednu nohu pøendáme pøes druhou tak, aby byly køížem. S výdechem se uvolníme a pomlu se pøedkláníme dolù (dopøedu) a snažíme se udržet rovná záda. Dávejte pozor, aby obì kolena zùstala poøád propnutá. V pøedklonu se snažíme aby se hrudník dotkl stehen. Kolena pokrète, pokud pøi návratu do pùvodní polohy neudržíte rovná záda. Tento cvik je intenzivnìjší, pokud dáte zkøížené ruce nad hlavu.


Streèink - ohybaèe kolen - 6. - vestoje II.Tato strnka byla zobrazena 17992 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5435 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5163 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4619 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4506 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (3974 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4192 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 27889

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek