Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - ohybaèe kolen - 5. - vestoje I.

Postavíme se èelem ke stìnì na pøedpažení. Jednou dolní konèetinou nakroèíme vpøed. V jedné rovinì musíme udržovat hlavu, šíji, záda, boky, stehno a lýtko. Chodidlo zadní konèetiny je celou plochou na zemi. Celou svou hmotnost pøeneseme na opøené pøedloktí.S výdechem se uvolníme, propneme svaly pøední strany stehna, aniž bychom pøitom pokrèili natažené koleno.

Streèink - ohybaèe kolen - 5. - vestoje I.Tato strnka byla zobrazena 16512 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5435 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5163 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4619 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4506 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (3974 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4192 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 27889

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek