Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 8. - vestoje V.

Postavíme se èelem ke zdi, asi ve vzdálenosti délky paží si položíme na zem nìjakou podložku, která má tvar naklonìné roviny smìrem ke zdi s vyší hranou - v našem pøípadì napøíklad míè na cvièení. Na tuto podložku se postavíme a pøitom se opøeme obìma rukama o zeï. Poté se zaèneme pomalu mírnì pøedklánìt smìrem ke zdi. Tento cvik protahuje velmi úèinnì ohybaèe kolen, lýtkové svaly a Achillovy šlachy.

Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 8. - vestoje V.Tato strnka byla zobrazena 21789 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5805 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5494 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4919 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4824 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4234 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4491 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 29767

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek