Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 7. - vestoje IV.

Opøeme se o stìnu pøedloktím obou rukou, jednu nohu necháme nataženou vzadu s patou nad zemí, druhou nohu pokrèíme v kolenì a posuneme ji výraznì vpøed. Pøi provádìní cviku máme po celou dobu chodidlo pøední nohy celou jeho plochou na zemi, pøièemž obì chodidla jsou špièkami dopøedu. Uvolníme se a s výdechem pomalu tlaèíme patu zadní nohy smìrem k zemi. Dbáme na to aby hlava, krk, záda, kyèel, stehno i lýtko tvoøily pøi tomto cviku jednu pøímku. Pøi tomto cviku se mimo jiné intenzivnì protahují i ohýbaèe kolen.

Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 7. - vestoje IV.Tato strnka byla zobrazena 24157 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5805 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5494 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4919 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4824 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4234 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4491 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 29767

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek