Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 3. - ve vzporu

Tento cvik zaèínáme ve vzporu, jako kdybychom chtìli zaèít dìlat kliky. Ruce však postupnì posouváme k nohám tak, až nám trup, hýždì a nohy vytvoøí trojúhelník. Poté pokrèíme jedno koleno, s výdechem se uvolníme a tlaèíme patou druhé nohy k zemi. Pokud jsme již zdatnými cvièenci, mùžeme propnout obì nohy a takto tlaèit obìma patama najednou.

Streèink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 3. - ve vzporuTato strnka byla zobrazena 28693 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5805 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5494 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4919 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4824 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (4234 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4491 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 29767

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek