Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - svaly bércù - 8. - vkleèe

Uvolníme se a v kleèe dosedneme pomalu na paty. Uchopíme prsty nohou zespodu a opatrnì je pøitahujeme k hýždím. Pokud Vám není moc pøíjemná tato poloha, použijte nìjakou podložku. Pøi cvièení si sedáme pouze na paty, ne až mezi chodidla na zem. V pøípadì že máte potíže s koleny, radìji toto cvièení vynechte. Cvièení slouží jako prevence bolestí okostic.

Streèink - svaly bércù - 8. - vkleèeTato strnka byla zobrazena 17063 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5435 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5163 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4619 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4506 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (3974 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4192 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 27889

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek