Streink.cz - Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte...

Streink. Prothnte si svaly. Uvolnte se a zhluboka dchejte ...

Hlavní menu
AKÈNÍ NABÍDKA
Cviky - svalové skupiny
DOPORUÈUJEME
Web byl spuštìn 10.11.06


TOPlist
Streèink - svaly bércù - 7. - vestoje IV.

Stoupneme si s nohama mírnì roznoženýma, vzdálenýma asi 60 cm od židle které se chytíme obìma rukama. Špièky natoèíme k sobì a paty vytoèíme od sebe. S výdechem se uvolníme a pomalu se pøedkláníme tak, aby úhel mezi židlí a trupem byl pøibližnì 45°. Zpìt se navracíme s pokrèenými koleny.

Streèink - svaly bércù - 7. - vestoje IV.Tato strnka byla zobrazena 13436 x, Polete kamardm informan e-mail o tomto cvikuVytisknte si tuto strnku.
Naše anketa
Používáte streèink?

Ano, pravidelnì (5435 hl.)
 
Ano, ale jen nìkdy (5163 hl.)
 
Ne, ale zaènu (4619 hl.)
 
Ne, nepotøebuji to (4506 hl.)
 
Ne, nevìøím tomu (3974 hl.)
 
Protahuji svaly jinak (4192 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 27889

Tento web vytvoil: ZAHRADN NBYTEK, pomoc redaknho systmu phpRS | sportovn viva |

zahradn nbytek