Strečink - svaly přední strany krku - 3.

Autor: redakce <info(at)strecink.cz>, Téma: krk a šíje, Vydáno dne: 27. 08. 2010

Položte se na záda a v leže přitáhněte paty nohou k hýždím. Dlaněmi se opřete o zem tak, aby prsty u rukou směřovaly k chodidlům. S nádechem zvědněte trup a čelem se opřete o zem. S výdechem pomalu zaklánějte hlavu.

Strečink - svaly přední strany krku - 3.