Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Tma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydno dne: Ukaz("datum"); ?>

Opøeme se o stìnu rukama. V jedné rovinì se snažíme udržovat hlavu, šíji, záda, kyèle, stehna a lýtka. Po celou dobu provádìní cviku se dotýkáme chodidly zemì a jejich špièky smìøují vpøed. S výdechem se uvolníme, v loktech pokrèíme paže opøeme se o stìnu pøedloktím a pomalu pøenášíme hmotnost vpøed.

Ukaz("text"); ?>