Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Tma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydno dne: Ukaz("datum"); ?>

Tento cvik zaèínáme ve vzporu, jako kdybychom chtìli zaèít dìlat kliky. Ruce však postupnì posouváme k nohám tak, až nám trup, hýždì a nohy vytvoøí trojúhelník. Poté pokrèíme jedno koleno, s výdechem se uvolníme a tlaèíme patou druhé nohy k zemi. Pokud jsme již zdatnými cvièenci, mùžeme propnout obì nohy a takto tlaèit obìma patama najednou.

Ukaz("text"); ?>