Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Opøeme se o zeï tak, abychom mìli nohy 60 - 90 cm od zdi. Ruce dáme vbok. Špièky nohou natoèíme k sobì. S výdechem se uvolníme a postupnì se pøedkláníme. Jestliže trpíme bolestmi zad, vracíme se do pùvodní polohy pomalu s ohnutými zády.

Ukaz("text"); ?>