Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Tma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydno dne: Ukaz("datum"); ?>

Postavíme se na podložku svírající úhel 45° - v našem pøípadì mùžeme použít napøíklad malý míè na cvièení. Mìli bychom pociovat tah na pøední a vnìjší stranì bércù.

Ukaz("text"); ?>